Met Grover Advies Grip op de zaak!

Ondernemen is kansen zien en keuzes maken. Maar hoeveel tijd neem je hier echt voor? Over twintig jaar ziet de wereld er totaal anders uit. Met ongekende snelheid verdwijnen bestaande organisaties van naam en ontstaan talloze succesvolle bedrijven. En we staan pas aan het begin. Elk bedrijf, in iedere branche, groot of klein, gaat de impact van de digitale wereld voelen. 

>> Wil jij structureel nadenken over nieuwe ontwikkelingen en antwoord krijgen op de vraag hoe je daar grip op krijgt?


Heeft de Digitale transformatie invloed op jouw bedrijf?

De afgelopen jaren zijn bedrijven van naam ten onder gegaan, omdat ze zich niet snel genoeg aanpasten. Iedereen kent de voorbeelden van Kodak of Nokia. Ook voor het MKB is een digitale strategie van groot belang. Veel MKB bedrijven weten niet goed wat ze met het internet aan moeten. Ze reageren op alles wat er in de markt gebeurt en op elke suggestie van hun webbouwer. Of erger nog: ze doen niets! Ze hebben geen strategie.

Denk bij het ontwikkelen van een digitale strategie aan:

  • Iedere digitale strategie start met een duidelijke visie
  • Pak kansen en voorkom bedreigingen 
  • Digitale transformatie heeft intern impact 
  • Houd rekening met de menselijke factor 
  • Maak gebruik van big data 

Veel websites of sociale media kanalen worden overhaast gebouwd. Alsof je bij de bouw van een huis meteen begint met metselen. Denk eerst goed na, teken een plan.

>> Of nog beter: schakel een specialist in om samen het plan te ontwerpen...


Kansen voor het Midden- en KleinBedrijf!

Ook al ben je zelf nog niet overtuigd van het nut, jouw klanten zijn wel online en verwachten via de nieuwe digitale manieren zaken te doen. Digitale mogelijkheden bieden nieuwe kansen om snel en flexibel op klantvragen in te spelen. Via het internet worden ook voor kleine MKB bedrijven grenzen en drempels weggenomen en grotere doelgroepen bereikbaar.

Al deze ontwikkelingen betekenen fundamentele veranderingen voor bestaande businessmodellen. Door gebruik te maken van internet en ICT, in combinatie met draadloze verbindingen, robots, sensortechnologie, Big Data en dergelijke ontstaan nieuwe kansen.

Waar de focus tot nu toe veelal lag op het slimmer runnen van de business as usual (van minder reclame in kranten naar meer op Facebook), moet u nu focussen op het doen van wezenlijk andere dingen

>> Meer weten? Lees meer over kansen voor het MKB...

 


Met Grover Grip op de zaak!


 

Wij zijn gespecialiseerd in: