Op niveau brengen van NEN 7510 informatieveiligheid bij Zorggroep Noordwest-Veluwe

Privacygevoelige gegevens in tekst en beeld in kaart gebracht

Carolien Venhuizen, Hoofd ICT & Zorgtechnologie en Stefan van de Beek, Projectleider ICT & Zorgtechnologie delen hun ervaringen. We hebben het over het door GROVER underdogs voor Zorggroep Noordwest-Veluwe (ZNWV) uitgevoerde project. Het project betreft het screenen van digitale documenten op privacygevoelige gegevens in tekst en beeld. Met als doel ZNWV verder te helpen NEN 7510 informatieveiligheid op niveau te krijgen. Enkele vragen passeren de revue.

Zorggroep Noordwest-Veluwe biedt zorg-, woon- en welzijnsdiensten voor ouderen in Nunspeet, Harderwijk, Ermelo en Putten. Met een team van 1700 medewerkers en 1000 vrijwilligers ondersteunen zij de zorg voor en het welzijn van een grote groep ouderen in de regio. In dit werk gaan veel data en persoonsgegevens om. Privacy waarborging is voor ZNWV dan ook een belangrijk onderdeel van hun dienstverlening. Vandaar de inschakeling van GROVER underdogs om met een scan op de digitale data van ZNWV privacygevoelige objecten op te sporen.

Waarom is gekozen voor GROVER en wat zijn redenen om deze werkzaamheden uit te besteden?

Carolien Venhuizen: ‘Er is om verschillende redenen voor GROVER underdogs gekozen. Om te beginnen uit overweging van inclusie. Maar ook om meer persoonlijke redenen binnen de organisatie van ZNWV. Zo zijn er collega’s die mensen met een autisme spectrum stoornis van dichtbij in de privé situatie meemaken.’
Stefan van de Beek vult aan: ‘Daarbovenop komt dat ZNWV organisatie voor dit soort werkzaamheden zelf geen mensen beschikbaar heeft. Ook werkt het prettig omdat het een klus met een begin en einde betreft waarover duidelijke afspraken te maken waren met GROVER underdogs. En tot slot een goede prijskwaliteitsverhouding met een keurig uurtarief. In totaal werden in 68 uur 22.000 documenten doorgenomen, beoordeeld en geadministreerd.’

De opdracht is op afstand uitgevoerd met apparatuur van GROVER underdogs. Licenties voor toegang tot de beveiligde omgeving met documenten van ZNWV is voor de Talenten van GROVER underdogs door ZNWV aangevraagd.

“Ik kan niet anders zeggen dan dat Patrick en Zoë de opdracht top hebben uitgevoerd. Het was ook heel plezierig dat Giedo Lankhorst projectleider van GROVER underdogs ons regelmatig bijpraatte en adviseerde over wat nodig was aan inzet om tot het gevraagde inzicht te komen.”

Waarmee onderscheidt GROVER ten opzichte van andere leveranciers?

Carolien Venhuizen: ‘Van start tot finish was er duidelijkheid over de aanpak en vond er regelmatig afstemming plaats over wat er nodig was om de klus te klaren. Dat wil nog wel eens anders zijn. De te nemen stappen en de behaalde voortgang werden steeds helder gecommuniceerd. Ook de manier waarop de medewerkers van GROVER underdogs het project hebben uitgevoerd blonk uit in duidelijkheid. Heldere en overzichtelijke rapportages. Ik kan niet anders zeggen dan dat Patrick en Zoë de opdracht top hebben uitgevoerd. Het was ook heel plezierig dat Giedo Lankhorst projectleider van GROVER underdogs ons regelmatig bijpraatte en adviseerde over wat nodig was aan inzet om tot het gevraagde inzicht te komen. Daarbij was het soms best lastig om ons te pakken te krijgen. Maar hij zat er bovenop om als het nodig was een van ons te spreken te krijgen.’

“Ook werkt het prettig omdat het een klus met een begin en einde betreft waarover duidelijke afspraken te maken waren met GROVER underdogs. En tot slot een goede prijskwaliteitsverhouding met een keurig uurtarief.”

Wat was de omvang van de opdracht?

Stefan van de Beek: ‘Uiteindelijk bleek dat er zich heel veel documenten in de 45 te onderzoeken digitale mappen bevonden. Alleen pdf’s en plaatjes kwamen voor onderzoek op privacygevoelige gegevens in aanmerking. In een eerste uitgevoerde steekproef op 22.000 van de documenten bleek dat in 10.000 ervan privacygevoelige gegevens of plaatjes voorkomen. Voor ZNWV biedt deze analyse voldoende aanknopingspunten om op basis van deze informatie een afweging te maken welke vervolgstappen genomen gaan worden.’

Hoe is de opdracht verlopen?

Carolien Venhuizen: ‘Het was een best wel intensief traject met diverse afstemmingsmomenten. Nu is de volgende stap dat we intern gaan bepalen hoe we met de bevindingen omgaan. Met de geleverde informatie kunnen we prima uit de voeten. Daarbij is de kans groot dat er nog een vervolg komt. Het is voor mij dan vrijwel zeker dat GROVER underdogs hiervoor de opdracht krijgt.’

Lees meer succesverhalen

The posts you requested could not be found. Try changing your module settings or create some new posts.
The posts you requested could not be found. Try changing your module settings or create some new posts.

Over GROVER underdogs

 

Wie we zijn

Referenties

Nieuws

Contact

Contactgegevens

 

GROVER underdogs

Tielweg 3, 2803 PK Gouda

welkom@grover.nl

0182 – 715 335

Postbus 25

2870 AG Schoonhoven

Underdogs Academy

Industriestraat 3, 2802 AC Gouda