Rijkswaterstaat en Doxis ondersteund door Buitengewone Talenten

De mensen van GROVER, nauwkeurig en razendsnel

De afdeling Vastgoedmanagement van Rijkswaterstaat had behoefte aan een verbeterde informatiehuishouding op de netwerkschijf. Rijkswaterstaat gunde Doxis de opdracht voor het oplossen van onder andere de aanwezigheid van dubbele bestanden, het realiseren van een eenduidige werkwijze voor informatieopslag en consequente naamgeving van documenten. Toen Doxis het plan klaar had, waren de kandidaten voor de uitvoering nog moeilijk te vinden, totdat ze aanklopte bij GROVER underdogs. Nu het project met succes is afgesloten, waren wij bij GROVER benieuwd naar Doxis’ ervaring met onze Buitengewone Talenten.

Aan het woord is Tanika Hecker, adviseur Informatiemanagement en projectleider bij Rijkswaterstaat. Wat was het doel van het project?

“In het projectvoorstel dat ik had opgesteld, had ik beschreven wat nodig was voor het verbeteren van het informatiebeheer op een netwerkschijf. Ik had een aantal activiteiten opgenomen met betrekking tot het analyseren, uitzoeken en verwerken van data.”

Wat was aanleiding voor de inzet van GROVER underdogs?

“Na akkoord van Rijkswaterstaat en gunning van de opdracht aan Doxis, ging de afdeling recruitment van Doxis aan de slag om de juiste mensen te vinden. Voor de onderdelen analyseren, uitzoeken en verwerken van data kwamen zij met de suggestie om mensen van GROVER underdogs in te schakelen.”

“Een leerpunt voor mij was niet alles te willen organiseren, maar de mensen van GROVER een stuk vrijheid te geven om zelf werkprocessen in te richten. Dit heeft mij bij het tweede project veel tijd bespaard.”

Liggen geleverde prestaties onder of boven de verwachtingen?

“Voor het maken van de begroting in de offerte maakte ik gebruik van eerdere ervaringscijfers. Zo heb ik ook de activiteiten die door GROVER underdogs zou worden uitgevoerd ingeschat. Johan en Chris vormden het team dat voor Doxis de werkzaamheden heeft uitgevoerd. De inschatting was dat ze van februari tot en met september 2023 bezig zouden zijn met de opdracht. Maar in mei waren ze al klaar! Minimaal een keer zo snel als datgene wat ik had begroot. De opdrachtgever RWS was hier heel tevreden over en kwam direct met een vervolgklus. Deze opdracht is in de zomer 2023 voorbereid en in oktober gestart. Ondanks dat ik deze opdracht met de nieuwe ervaringscijfers had begroot is deze toch weer sneller gegaan dan de eerste klus. De door Chris en Johan opgedane ervaring in de eerste opdracht heeft hier absoluut een rol bij gespeeld.”

Zijn er opvallende zaken?

“De begeleiding bij GROVER is heel goed geregeld. Giedo, projectleider vanuit GROVER underdogs, is altijd goed bereikbaar en bereid mee te denken en betrekt zijn medewerkers actief in dit proces. Een leerpunt voor mij was niet alles te willen organiseren, maar de mensen van GROVER een stuk vrijheid te geven om zelf werkprocessen in te richten. Dit heeft mij bij het tweede project veel tijd bespaard. Wel kwamen er vragen naar voren over dingen die niet of nog onvoldoende duidelijk waren. Dat gaf interactie en was alleen maar goed.”

“De inschatting was dat ze van februari tot en met september bezig zouden zijn met de opdracht. Maar in mei waren ze al klaar!”

Is het werken met GROVER underdogs spannend?

“Het werken met mensen van GROVER vind ik niet spannend. Ik heb zelf in de zorg gewerkt en daar geleerd dat als je je zaakjes goed voorbereid het nooit tegenvalt.”

Verwacht je GROVER underdogs in de toekomst vaker in te schakelen?

“Ik zie veel mogelijkheden voor GROVER underdogs in de toekomst. Steeds meer organisaties komen erachter dat ze hun informatiehuishouding niet op orde hebben. Het inzetten van mensen als die bij GROVER underdogs werkzaam zijn is een noodzaak om de vaak hele mooie plannen ook uitgevoerd te kunnen krijgen. Binnen onze eigen organisatie zal ik GROVER zeker aanbevelen!”

Lees meer succesverhalen

The posts you requested could not be found. Try changing your module settings or create some new posts.
The posts you requested could not be found. Try changing your module settings or create some new posts.