Sterker Werk(t) maakt mensen werkgereed

GROVER underdogs zet mensen aan het werk

Sterker Werk(t) coacht, bemiddelt en begeleidt mensen op de arbeidsmarkt. Met prikkelende vragen daagt ze uit om drijfveren en talenten te (her)ontdekken. Doel is mensen het beste uit zichzelf te laten halen en dat ze baas blijven over hun eigen carrière. Met een luisterend oor en kritische vragen, maar altijd vanuit respect en gelijkwaardigheid. Mensen worden sterker, onafhankelijker en komen in de doe-stand. Na de succesvolle begeleiding van diverse mensen zijn we wel benieuwd wat SterkerWerk(t) nu van de samenwerking met GROVER underdogs vindt.

We zijn in gesprek met Erik van den Berg, oprichter en mede-eigenaar. Kun je iets meer vertellen over Sterker Werk(t), de historie en achtergrond?

“Sterker Werk(t) is 12 ½ jaar geleden opgericht door Daniël Wolvers en mij nadat we een project hadden uitgevoerd voor de Gemeente Eindhoven om mensen die een bijstandsuitkering aanvragen met veel persoonlijke ondersteuning weer aan werk te helpen. Sterker Werk(t) heeft anno 2023 in totaal 45 mensen in dienst, verspreid over 9 locaties in Nederland. We helpen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk. We helpen ze met solliciteren en leggen contact met werkgevers. Op jaarbasis begeleiden we 1400 mensen naar of op de arbeidsmarkt.”

“GROVER kijkt hoe ofwel de functie in tijd terug kan worden gebracht zodat deze wel past, ofwel dat er meerdere kandidaten de betreffende opdracht invullen.”

Wat is het verschil tussen Sterker Werk(t) en GROVER underdogs?

“GROVER heeft net een andere focus dan Sterker Werk(t). Waarin we sterk op elkaar lijken is dat we beiden de mogelijkheden van de werknemer als uitgangspunt nemen. Waarin we verschillen is dat GROVER zich vooral focust op mensen die goed zijn in het repetitief uitvoeren van werkzaamheden. Vaak mensen met autisme, mensen met een beperking of veel ervaring met het spelen van bijvoorbeeld videogames. Ook onderscheidend ten opzichte van Sterker Werk(t) is dat GROVER de betreffende kandidaten zelf in dienst neemt en hen projectmatig inzet. Dat doen wij namelijk niet. Zoals ik al zei zijn de mogelijkheden van de werknemer het uitgangspunt. Dat betekent wanneer werkzaamheden qua inhoud passen maar te veel uren vragen van de betreffende kandidaat, dat GROVER kijkt hoe ofwel de functie in tijd terug kan worden gebracht zodat deze wel past, ofwel dat er meerdere kandidaten de betreffende opdracht invullen.”

Waarom heeft een organisatie als Sterker Werk(t) bestaansrecht?

“Sterker Werk(t) heeft toegang tot alle UWV-kandidaten en helpt toegewezen kandidaten bij het zichtzelf gereed maken voor werk. Het vinden van werk en uiteindelijk het behouden van een baan nadat ze deze hebben gevonden. Er is vanuit de overheid en het bedrijfsleven veel aandacht voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Belangrijkste reden is de krapte die organisaties noopt breder te zoeken en nieuwe bronnen aan te boren. Veel organisaties zijn vaak onbekend met de brede waaier van subsidies die er zijn om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen. Er zijn vele mogelijkheden voor begeleiding inclusief zogenaamde no-risk polissen om de financiële risico’s te beperken voor werkgevers. We helpen organisaties daarbij.”

Waarin vullen Sterker Werk(t) en GROVER underdogs elkaar aan?

“Sterker Werk(t) is een van de partijen die voor GROVER een voorselectie maakt van mensen die mogelijk zouden kunnen passen bij GROVER underdogs en de klanten die GROVER bedient. Hiertoe onderhouden Giedo Lankhorst en diverse jobcoaches van Sterker Werk(t) contact. Sterker Werk(t) maakt mensen werkgereed en laat ze ervaring opdoen om te proeven wat het is om te werken. Het vraagt soms een jaar of langer voorbereiding voor kandidaten om de stap te maken en te starten met werken. Het gaat niet alleen om mensen arbeidsmarktklaar te maken maar ook dat ze privé het meeste op orde hebben. Denk bijvoorbeeld aan wonen en financiën. En als er dan een baan gevonden is, wordt als het mogelijk is de baan aangepast aan de medewerker. De projectmatige manier van werken van GROVER faciliteert dit eigenlijk al. Vanuit een project wordt gekeken welke inzet en kwaliteiten er nodig zijn waaraan de mensen van GROVER worden gekoppeld. GROVER ontzorgt daarmee organisaties die hier vaak nog geen raad mee weten.”

“Onderscheidend ten opzichte van Sterker Werk(t) is dat GROVER de betreffende kandidaten zelf in dienst neemt en hen projectmatig inzet.”

 

Hoe heeft Yjani zich ontwikkeld?

“Yjani is nu een trotse medewerker van GROVER. Om daar te komen heeft Yjani sinds drie jaar persoonlijke begeleiding in de thuissituatie. Vanwege zijn ‘aandoeningen’ heeft hij veel teleurstellingen te verwerken gehad waardoor hij zichzelf uiteindelijk buiten de reguliere samenleving heeft geplaatst. Doel van onze inzet is jezelf weer als basis kunnen stellen, kunnen omgaan met belemmeringen om hiermee ruimte te maken voor nieuwe dingen en geloven in jezelf en over welke krachten en talenten je beschikt. Samen met Yjani hebben we de vraag beantwoord wat je doet met je tijd. En waar ben je dan ook goed in geworden om hiermee een koppeling te zoeken naar werksoort, taken en verantwoordelijkheden. Vervolgens hebben we samen met Yjani de brug geslagen. We hebbende hem daarbij ondersteund om aan de andere, voor hem onbekende kant, een plekje te creëren waarbij hij zich op z’n plaats voelt en van toegevoegde waarde is. Vanwege zijn denkvermogen, kennis van software, internet, hacken en snelheid kwamen we daarbij bij GROVER underdogs uit als een veilige plaats waar Yjani zich verder kan ontwikkelen. Yjani is erg blij en trots dat hij toch in staat is om ergens bij te horen en welkom is. Hij is erg trots om bij en voor GROVER te werken en vertelt dit aan iedereen die dit wil horen. Hij heeft in iets meer dan een maand laten zien dat hij leer- en coachbaar is om de werkzaamheden goed op te pakken en uit te voeren. Hij neemt zijn verantwoordelijkheid en houdt zich vast aan dat wat hij moet doen en gaat ervoor.”

Lees meer succesverhalen

The posts you requested could not be found. Try changing your module settings or create some new posts.
The posts you requested could not be found. Try changing your module settings or create some new posts.