Privacyverklaring GROVER underdogs

Identiteit en contactgegevens
GROVER underdogs
KvK-nummer: 92264050
Adres: Tielweg 3, 2803PK Gouda

Voor communicatie met GROVER underdogs kun je contact opnemen via telefoonnummer 0182-715 335 of via het e-mailadres info@grover.nl. Post kan worden verstuurd naar Postbus 254, 2870 AG Schoonhoven.

Verwerking van persoonsgegevens: doeleinden en rechtsgronden
GROVER underdogs verwerkt persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. Er zijn drie manieren waarop GROVER underdogs persoonsgegevens ontvangt:

• Persoonsgegevens van klanten, verstrekt door de klant zelf
• Persoonsgegevens aangeleverd door de klant als onderdeel van een opdracht
• Persoonsgegevens vrijwillig verstrekt via de website of met toestemming verzameld via cookies en Google Analytics

Waarom wij deze gegevens verwerken en hoe wij jouw privacy beschermen staat voor elk van deze soorten persoonsgegevens beschreven in deze verklaring.

Persoonsgegevens van klanten
Persoonsgegevens van klanten (ook wel opdrachtgevers) verzamelen en verwerken wij omdat je gebruik maakt van onze diensten. De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst waarbij je betrokken bent.

Persoonsgegevens aangeleverd door klanten
Wij verwerken door klanten aangeleverde persoonsgegevens als onderdeel van onze dienstverlening. GROVER underdogs gebruikt deze door de klant aangeleverde persoonsgegevens voor geen enkel ander doeleinde dan de dienstverlening aan de klant. Deze gegevens vallen onder de privacyverklaring van de klant. Je kunt deze gegevens niet bij ons inkijken, rectificeren of verwijderen.

Persoonsgegevens verstrekt tijdens aanmelden nieuwsbrief
Persoonsgegevens die je hebt vertrekt bij het aanmelden voor de nieuwsbrief (zoals naam en e-mailadres) worden uitsluitend gebruikt voor het versturen van onzenieuwbrief. Bij het aanmelden voor de nieuwsbrief heb je hier uitdrukkelijk toestemming voor gegeven.

Persoonsgegevens verzameld via onze website
Als je onze website gebruikt, verwerkt GROVER underdogs je gegevens via cookies. We gebruiken functionele cookies voor technische werking en voorkeursinstellingen. En we gebruiken analytische cookies van Google Analytics om websitegebruik te volgen. Lees meer hierover in ons Cookiebeleid.

Google Analytics
Via onze website wordt (na het geven van toestemming) een cookie geplaatst van Google Analytics, een dienst van het Amerikaanse bedrijf Google. Deze cookie gebruiken we om analyses te kunnen doen over websitegebruik en gebruikers, bezochte pagina’s, bezoekfrequentie en paginaprestaties. Dit is een veelvoorkomende praktijk op websites, die helpt bij het verbeteren van de gebruikerservaring. De mogelijk verwerkte informatie omvat e-mailadressen, IP-adressen, locatiegegevens, gebruikte browser, website-activiteiten en eventuele andere persoonlijke gegevens die je vrijwillig verstrekt, zoals via formulieren op onze website, correspondentie en telefonisch contact.

Toestemming
Toestemming voor het gebruik van cookies vragen we via een pop-up bij het eerste bezoek aan de website. Daarbij geef je zelf aan of je wel of geen cookies toestaat.

Uitschakelen van cookies
Als je toestemming voor het gebruik van cookies terug wilt trekken, kun je de cookies voor onze website uitschakelen via de instellingen van de browser die je hebt gebruikt om onze site te bezoeken. Meer informatie hierover vind je op de website van je browseraanbieder.

Bewaartermijn
GROVER underdogs bewaart je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt of verzameld, dan wel op grond van de wet is vereist

Beveiliging van persoonsgegevens
GROVER underdogs neemt passende maatregelen om de beveiliging van jouw gegevens te waarborgen, zoals het gebruik van up-to-date beveiligingssoftware op servers en apparaten. Gegevens worden alleen verstuurd via beveiligde verbindingen (SSL).

Toegang, correctie en verwijdering van gegevens
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Stuur hiervoor een e-mail naar info@grover.nl. Als je ontevreden bent, kun je een klacht indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Delen met derden
GROVER underdogs verkoopt jouw gegevens niet aan derden. Wij delen deze uitsluitend wanneer dat nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Indien je expliciete toestemming hebt gegeven voor het gebruik van analytische cookies (Google Analytics) worden de gegevens die deze cookie verzameld via Google Analytics verwerkt.