Slimmer werken met Smart Industrie

Internet veranderde hoe we winkelen en reizen en nu ook hoe we dingen maken. In ‘Smart Industry’ komt het samen. Ontwikkelingen op het gebied van slimme robottechnologie, Internet of Things, 3D-printen, nano-technologie, cloudcomputing, serious gaming en analyse technologieën voor big data. Juist MKB ondernemingen kunnen snel en slim inspelen op de veranderingen en zo hun concurrentiekracht vergroten door innovatie van producten, diensten en processen.

Bij de begrippen ‘Smart Industry’ en ‘Industry 4.0’ draait het om hoe ICT kan worden toegepast om de maakindustrie te verbeteren.

Verschil tussen Smart Industry en Industrie 4.0

De term ‘Smart Industry’ is bedacht door onderzoeksinstituut TNO en werkgeversorganisatie FME. Het concept is geïnspireerd door de ontwikkelingen rond het Duitse ‘Industrie 4.0’. Bij beide begrippen draait het om hoe ICT kan worden toegepast om de maakindustrie te verbeteren.

De kern is dat door een slimme inzet van ICT, machines onderling met elkaar verbonden zijn en digitaal worden aangestuurd. Deze verbinding geldt niet alleen binnen fabrieken, maar ook tussen bedrijven onderling en tussen klanten; het gaat om slimme producten, processen en diensten.  

Deze nieuwe industrie is méér dan technologie alleen. Het gaat ook om de interactie tussen techniek en mensen. Innovatief management, opleidingen voor (toekomstige) werknemers, sociale innovatie, netwerkorganisaties en samenwerking tussen bedrijven zijn een essentieel onderdeel.

Wat houdt een Digitaal productieproces in?

Machines gaan met elkaar communiceren en met het product dat ze aan het maken zijn. Ze zijn met voldoende intelligentie uitgerust om op basis van die informatie zelfstandig te handelen. De productielijnen beschikken over sensoren, niet zozeer om fouten te signameren, maar om ze te voorkomen.

De keten van product bestellen, tekening controleren, aansturen en bevoorraden van machines tot en met de verwerking van het eindproduct wordt een op elkaar aansluitend, geautomatiseerd proces.  

Maakmethoden als 3D-printen (of Additive manufacturing) creëren nieuwe mogelijkheden voor het goedkoop produceren van kleinere series of slechts enkele stukken. De eindgebruiker is steeds meer zelf producent. Hierdoor komt weer meer productie terug naar Nederland en zelfs lokaal beschikbaar.

Het ‘leveren van een product’ verschuift naar het ‘leveren van een dienst met dat product’. Met data over gebruik en prestatie kan de leverancier inspelen op de behoefte van de gebruiker en tijdig voorzien in onderhoud of vervanging.

Waarin verschilt Smart Industry van de ’oude’ automatisering?

Tot nu toe vond vooral digitaliseren en automatiseren van bestaande productieprocessen plaats. De traditionele draaibank werd een computergestuurde. De assemblageband werd een lopende band, voorzien van robots. Voor het oppakken van elektronicaonderdelen en het vastsolderen op een printplaat kwam een pick and place-machine. Maar het productieproces zelf en de daarbij horende waardeketen bleven grofweg zoals we die kenden. Met Smart Industry is dit aan het veranderen. Daarbij komt dat snel internet en de kosten van sensoren, RFID-chips al laag zijn. Breedband internet, big data en cloudservices vormen samen de basis voor een fabrieksnetwerk waarin alles met alles op een intelligente wijze verbonden kan worden.