Wanneer het duidelijk is op welke vragen er antwoord moet komen kan men aan de slag met de analyse. In deze fase gaat men, al dan niet geautomatiseerd, zoeken naar patronen en relaties in de aanwezige data sets. Voorwaarde om de data te begrijpen en er patronen in te herkennen is dat men iets weet van statistiek.

 

Gartner ontwikkelde een model dat de vier stadia van data-analyse beschrijft: Diagnostic analytics (waarom zijn bepaalde dingen gebeurd?), predictive analytics (wat gaat er gebeuren?) en prescriptive analytics (welke acties kunnen daarop ondernomen worden). Hoewel descriptive analytics nog altijd het vaakst wordt toegepast, is het relatief gezien het minst waardevol. Op basis van een voorspelling (predictive) een concrete actie ondernemen om bijvoorbeeld conversie te laten stijgen (prescriptive) levert veel meer op, maar is ook het lastigst.

 

  • Beschrijvend, wat is er gebeurd? Descriptive analytics – deze analyses zijn vooral (ad hoc) rapportages die vertellen hoe het in het verleden is gegaan. Een voorbeeld hiervan is de omzetrapportage van de vorige dag
  • Vaststellen, waarom zijn bepaalde dingen gebeurd? Discovery analytics – dit zijn meer statistische analyses, waardoor verbanden worden gelegd.
  • Voorspellend, wat gaat er gebeuren? Predictive analytics – deze analyses leiden tot voorspellingen over toekomstig gedrag, zoals welke klanten het meest bereid zijn om een bepaald product te kopen
  • Voorschrijvend, welke acties kunnen we ondernemen: Prescriptive analytics – Op basis van de uitkomsten wordt een specifieke actie ondernomen. Denk aan de aanbevelingen op websites op basis van eerder koopgedrag.

Titel

Descriptive analytics: wat is er gebeurd?

Het doel van descriptive analytics is om je inzicht te geven in bijvoorbeeld: verdeling man/vrouw, gemiddelde leeftijd. Het is dus een voorproefje voor de rest van je analyses. Bijvoorbeeld door middel van Google Analytics kun je nagaan welk marketingkanaal het hoogste conversiepercentage heeft gehad de afgelopen maand. Met een beetje kennis van statistieken kan je hier al aardig meer uit de voeten. Denk aan elementaire rekenkunde zoals bedragen, gemiddelden, procentuele veranderingen.

 

etc

etct