Think Big, Act Small, Fail Fast and Learn Rapidly

Na denken over hoe het beter kan, is uitvoering en implementatie een belangrijke fase. Veel innovatieve bedrijven en startups maken tegenwoordig gebruik van de lean start-up methode van Eric Ries en Steve Blank. De lean start-up methode is al een tijdje in opmars en belangrijk is dat ze gebaseerd zijn op het principe ‘leren door te doen’. Niet eerst alles uitzoeken, analyseren en met besluitvormingscriteria alternatieven afwegen… We hoeven het nog niet allemaal precies te weten. Beter met kleine stapje in de goede richting dan met totaaloplossingen verdwalen en in de mist eindigen.

Maak het simpel en bespreekbaar met een model

Modellen zijn bedoeld om communicatie tussen mensen te bevorderen. Afbeeldingen zeggen vaak meer dan woorden. Ze zijn bedoeld om creativiteit op te roepen, analyses compleet te maken, ideeën te ordenen, beslissingen te nemen. Aan de hand van BIZZnav ga je zelf aan de slag met een model. Daarin splits je het idee op in een aantal basiselementen (wie zijn mijn klanten, hoe bereik ik ze, wat willen ze) en hang je daar zo realistisch mogelijke veronderstellingen aan. Vervolgens vraag je aan potentiële klanten, gebruikers en samenwerkingspartners zo snel mogelijk om feedback op de aannames. Deze feedback gebruik je weer om de aannames bij te stellen en opnieuw te testen. Oftewel: je praat met je klanten! Doorloop de cyclus een paar keer en stel je oorspronkelijk idee zo nodig bij met kleine of grote aanpassingen.

Businessplan nieuwe stijl

Er is duidelijk een andere visie aan het ontstaan over al dit soort plannen en modellen. Tegen de tijd dat het plan klaar is, is het alweer achterhaald. Wendbaarheid, innovatie, inspelen op de ICT mogelijkheden. Nieuwe samenwerkingsvormen met andere partijen uitproberen, co-creatie met klanten realiseren, inspelen op onverwachte situaties en kansen. Hoe wil je dat allemaal uitwerken in een plan?

Enkele krachtige typeringen zijn:

  • Het verdienmodel is continu in beweging 
  • De les is tekens weer: snel beginnen en al doende leren 
  • Het businessmodel als Betaversie Act fast, fail fast, learn fast 

Een plan maken voor het plan is zinloos, alles wat je dan vastlegt, is een handicap. Learning by doing is de beste route. Dat wil niet zeggen dat het verstand op nul gezet wordt. Integendeel. Doen en leren volgens ‘Act fast, fail fast, learn fast’, is ook voortdurend nadenken over 'Hoe verder en wat nu? Daarbij komt dat enige vastlegging van de koers en de manier waarop je wilt werken verstandig is. Dat wordt het businessplan nieuwe stijl.

>> Tijdens de uitvoering is het wel belang dat je terug kan vallen op de ontwerpkeuzes. Lees hier meer over ons kennissysteem...