Sociale Innovatie

Misschien wel de belangrijkste voorwaarde om de verandering te laten slagen, is zorgen voor draagvlak. Draagvlak is in feite acceptatie en aanvaarding van een nieuw idee, een innovatie, een andere aanpak, een nieuwe richting in jouw organisatie. Jouw medewerkers staan er achter.

Creëren van draagvlak is vooral communicatie. Dit doen wij door:  

  • Medewerkers vroegtijdig te informeren en zorgen dat zij voldoende kennis en inzicht hebben
  • Medewerkers erbij te betrekken en hen een stem te geven
  • Medewerkers helpen om inzicht te krijgen in wat de verandering voor hen betekent en wat zij ermee kunnen doen 

Sociale innovatie

Sociale innovatie is het betrekken van medewerkers bij vraagstukken die spelen binnen jouw organisatie. Actief gebruik maken van de ideeën van je eigen medewerkers om te verbeteren en te innoveren. In traditionele top down organisaties komen ideeën van directie, management of van externe adviseurs en worden vertaald naar de werkvloer. Sociale innovatie werkt precies andersom. Ideeën om slimmer en beter te werken, worden op de werkvloer bedacht. Want wie weet er nu beter wat er aan de hand is en wat kan verbeteren dan de medewerkers die het werk uitvoeren? Medewerkers een stem geven (individueel brainstormen) De beste ideeën zitten vaak verstopt in de hoofden van de medewerkers. Door hen effectief te laten samenwerken en innoveren, bereiken bedrijven optimaal resultaat. We betrekken medewerkers bij het verzamelen van de verbetermogelijkheden. Zij zijn bevlogen, hebben contact met de klant, spreken met collega’s en partners. Jouw mensen benutten hun kwaliteiten, met een positief effect op jouw innovatiesucces.  

Strategische dialoog

Als een interactief proces starten we, nadat het team individueel heeft nagedacht over verbeteringen, met de dialoog. In een Strategische dialoog dagen we deelnemers uit om juist ook gezamenlijk de strategische opties te testen. Organisaties creëren op deze manier met elkaar meer duidelijkheid over toekomstige trends of ontwikkelingen. Dat vergemakkelijkt het onderzoeken van de geschiktste strategische opties. Een Strategische dialoog vergt dus open onderlinge communicatie. Een strategieproces is bovendien een continu proces dat direct bijschakelt waar dat nodig is.

>> Strategie gereed? Bouw met open source technologie..