Business navigator -BIZZnav

Innoveren en toepassen van nieuwe strategie is vooral doen, fouten maken, leren en doen…

Bij een goed ontwerp hoort een goede onderbouwing. Het is van belang dat de resultaten van de analyses en de ontwerpkeuzes op een duidelijke manier worden vastgelegd en makkelijk in een later stadium terug te vinden zijn.

Hiervoor is het belangrijk om keuzes goed vast te leggen en continu te controleren of de verwachtingen nog steeds waargemaakt worden en of er aanscherping nodig is. De ontwerpkeuzes die je maakt, werken door in de hele organisatie. Vroeger waren deze gevolgen soms lastig te overzien. Via BIZZnav worden ze door het hele proces in kaart gebracht.

Voordelen van het automatische kennissysteem:  

  • Inzicht in de raakvlakken (voorspelbaarheid)
  • Bewaking van uitstaande acties en reactietermijnen (projectbeheersing) 
  • Automatische dossiervorming 
  • Traceerbaarheid