Creatieve combinaties zoeken

Voor velen is creativiteit zweverig en ongestructureerd. Maar het creatieve proces biedt juist structuur en is een praktische methode om je manier van denken te veranderen. Door dit proces te structureren, wordt de impact van creativiteit hoger. Immers, door betrokkenheid van zowel experts, operatie als management ontstaat een beter eindresultaat dat breed in de organisatie wordt gedragen.

Ideevorming is het creatieve proces van genereren, ontwikkelen en communiceren van nieuwe ideeën. Omdat het doel is om nieuwe ideeën te genereren, kunnen gedachten worden beschouwd als de fase waarin je 'creatief' moet zijn.

Idee concretiseren, tot leven wekken

Het hebben van een idee is de start. Vervolgens pakken we door en wekken het idee tot leven. Niet iedereen vindt dit leuk om te doen, daarom blijven ideeën vaak alleen maar goede ideeën en worden ze geen realiteit. Niet alleen het proces van ideeën bedenken, maar ook het tot leven wekken van ideeën, daar gaat het om. Het proces van ideeën tot leven wekken gebeurt door samen te werken, becommentariëren, discussiëren en te stemmen op elkaars ideeën (via web platform BIZZnav)

Creatief Klankbord

Met een extern klankbord vermindert een organisatie het risico en verhoogt het de kans op succes. Je krijgt bovendien op een flexibele wijze externe expertise, ondersteuning, een neutraal klankbord en snelle toegang tot een expertnetwerk.

De rol van ons klankbord bestaat uit:

  • algemene bewaking van de voortgang van het traject
 
  • advies, klankbord en aanbrengen van expertise
 
  • realiseren van draagvlak en motivatie in de organisatie
  • beslissingsondersteuning en argumentatie van go - no go beslissingen
 
  • opzetten en begeleiden van meetings, sessies, workshops en brainstormen 
  • helpen opsporen van nieuwe groei- en innovatiekansen
 
  • coachen en/of trainen van medewerkers
 
  • inschakelen van partnerships, netwerk van de juiste experts 

>> Tevreden over het ontwerp? Dan komt de belangrijke stap naar uitvoeren en implementeren...