Analyse en probleemdefinitie

Voordat je gaat innoveren is het belangrijk om een duidelijk plan te maken. Vaak is het echte probleem onvoldoende geformuleerd. Om een valse start te voorkomen is het goed om het probleem eerst goed te analyseren en op verschillende manieren te herformuleren. Het doel van deze fase is om het probleem goed te omschrijven. Als je gebruik maakt van een gestructureerd proces, werk je effectiever en is het innovatieproces succesvoller.

Strategische dialoog

Een duidelijke strategie ontwerpen voor je organisatie is lastig. De ervaring is dat de effectiviteit van een strategie niet alleen afhangt van de inhoudelijke kwaliteit van die ontwikkelde strategie, maar ook van het ontwikkeltraject (het proces) en de implementatie en realisatie van de (uiteindelijke) strategie.

Hoe zorg je dat iedereen weet wat te doen en wat niet te doen? Aan de hand van diverse bouwstenen (modules) betrek je de medewerkers bij het ontwerp van een duidelijke strategische richting voor de toekomst. Het team zal de gekozen strategie echt ‘ervaren’ en zich betrokken voelen.

Business Navigator –BIZZnav: zelf aan de slag

Het proces van analyses maken was voorheen vaak het speelveld van adviseurs. Tegen goede tarieven werd de bedrijfsstructuur en -cultuur in kaart gebracht op basis waarvan een dik adviesrapport werd geschreven. BIZZnav helpt jou je eigen business te ontwikkelen. Wat is de beste route? Je begint met het zetten van de eerste stap … en de volgende stappen. In modules waarbij je aan de hand van concrete vragen nadenkt over hoe jij als ondernemer dingen doet of wilt doen. Je kunt ook onderdelen uitbesteden aan je medewerkers. Met iedere stap bereik je meteen resultaat. Zo ga je met plezier op weg naar een concrete strategie voor je bedrijf. Dat doe je zelf of met je medewerkers, zonder dure adviseurs. In de tijd dat jij dat wilt. Zo nodig met af en toe een ’stok achter de deur’ of met inhoudelijke hulp bij vragen waar je tegenaan loopt.

BIZZnav is een business navigator, een soort tomtom voor je bedrijf. Jij stelt het doel vast, BIZZnav helpt jou om daar te komen. Door gericht vragen te beantwoorden, maak jij jouw keuzes helder.

>> Meer weten hoe je zelf met deze strategische dialoog aan de slag kunt?