Succesvol innoveren

Meer dan 85% van de innovatie-initiatieven zijn niet succesvol. Hierdoor hebben bedrijven onverwachte kosten, risico's, frustratie. De voornaamste struikelblokken voor bedrijven zijn:  

  • Korte termijn focus op operatie 
  • Onvoldoende tijd, middelen en personeel 
  • Geen systematisch innovatieproces 
  • Management verwacht snellere return on investment dan realistisch 
  • Innovaties onvoldoende gestructureerd 
  • Tekort aan meting van de innovatie effectiviteit 
  • Niet out of the box kunnen denken.

Medewerkers zijn cruciaal bij innovatie

Innovatiesucces bereik je door in het ontwerpstadium een duidelijke en goede strategie neer te zetten. Medewerkers zijn hierbij cruciaal. Door gebruik te maken van hun betrokkenheid en te investeren in hun kennis, kunnen bestaande patronen en structuren in organisaties vernieuwd of doorbroken worden. Het resultaat is niet alleen meer commitment en draagvlak, maar ook een verbetering van het bedrijfsrendement.

Systematisch innoveren

Het basisproces van systematisch innoveren is eenvoudig: Analyseren waar het beter kan, ideeën verzamelen hoe het beter kan en vervolgens goed implementeren. Waarom het dan toch zo vaak fout gaat? Een goede uitvoering van dit proces vraagt heel wat vaardigheden en ervaring. Doordat innovatie in vele gevallen nog ad hoc gebeurt en niet systematisch, raken basisvaardigheden moeilijk verankerd.

Onze aanpak om succesvolle te innoveren:

>> Kennismaking

>> Analyse en probleemdefinitie

>> Sociale Innovatie

>> Creatieve combinaties zoeken

>> Veranderingen doorvoeren

>> Kennissysteem

Wij werken niet alleen. De ontwikkelingen gaan zo snel, dat het een constante uitdaging is om op de hoogte te blijven van de laatste mogelijkheden. Omdat een goed ontwerp het uitgangspunt is, maken we gebruik van een netwerk van specialisten die ons informeren over de laatste technologische ontwikkelingen of meedenken tijdens het ontwerpproces.